Konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL.
Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Add comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archium